شاهنامه با گردآفرید – بزم دوم انوشــــیروان

بخش دویست و چهل: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتوب دانلود