آپوزیت ۲۱۶

در برنامه این هفته ابتدا سری خواهیم زد به واکنش مسئولین نظام مقدس به حوادث هفته گذشته و بررسی خبرهای مهم دیگر. با ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دانلود