001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۰ دی

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و در سیزدهمین روزقیام هموطنان دلاورو جان برکف مان همراه با شما خوبان به گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی می نشینیم و با ایشان درارتباط با جنبش و قیام مردم جان برلب رسیده برعلیه حکومت سرکوبگر و خونریز جمهوری جهل وجوربه سخن خواهیم نشست وبه تبادل نظرخواهیم پرداخت و نظرایشان را جویا خواهیم شد.با ما همراه باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خودبه اشتراک بگذارید.منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده دراین برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو