تفسیر خبر سه شنبه ۱۹ دی

امشب در نيمه نخست تفسير خبرآقاي رضا تقي زاده  همراه ما خواهد و با او درباره ريشه هاي اقتصادي/سياسي جنبش جاري در ايران گفتگو مي كنيم و نيز آينده اقتصادي ايران در يك نظام سياسي  مبتني بر منافع چگونه خواهد بود؟

در نيمه دوم كوروش از تهران با خواهد بود و او كه يك جوان  اهل پايتخت است به ماخواهد گفت جوانان چرا خواستار سرنگوني نظام حكومتي ايران شده اند.

با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو