پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۹ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری در دوازدهمین روزاز قیام ملت ستم دیده شما را ازخبر کشته شدن دومین مبارززندانی بدست عوامل سرکوبگر امنیتی در زندان، ودستگیری بیش از 3700 نفردر چند روز اخیرمبارزات دلاوران سرزمینمان مطلع و در این میان به دیدن ویدیوهایی از تجمع اعتراض آمیز خانواده های زندانیان محبوس در زندان اوین و قیام روز گذشته مردم جان برکف اهواز خواهیم نشست. در ادامه به بررسی و تحلیل فیلم جلسه انتخاب علی خامنه ای توسط مجلس خبرگان و سخنان خامنه ای در ارتباط با جانشینی خمینی خواهیم پرداخت .سپس نگاهی به نوع رفتار سرکوب گرانه رژیم از زمان به قدرت رسیدن و به خاک وخون کشیدن جوانان وطن و وضعیت معیشت ملت ستم دیده ایران زمین خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای روبه خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو