001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری یکشنبه ۱۷ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و در یازدهمین روز از قیام مردان و زنان جان بر کف میهنمان بر علیه حکومت سراپا دروغ و نیرنگ آخوندی همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای کاک عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان در شمال عراق خواهیم نشست و باایشان در ارتباط با قیام ملت به پا خواسته و از جان گذشته سرزمین مان به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد .با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را بادوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو