پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۵ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و درنهمین روزاز قیام ملت به پا خواسته سرزمینمان برضد رژیم ریا وتزویرجمهوری ظلم وجورآخوندی همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای جواد خادم وزیر آبادانی و مسکن دوران حکومت زنده یاد شاپوربختیارخواهیم نشست و با ایشان درارتباط با قیام دلاورمردان وشیر زنان ایران زمین به تبادل نظرخواهیم پرداخت ونظرایشان را جویا خواهیم شد. با ما همراه باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو