کشت خشخاش در افغانستان به ۲۰۹ هزار هکتار رسیده است

براساس آخرین گزارش حکومت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که در کابل منتشر شد، کشت خشخاش در افغانستان به ۲۰۹ هزار هکتار رسیده که ۳۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی نشان می‌دهد. تولید تریاک نیز نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۵.۵ هزار تن رسیده است. افغانستان در سال گذشته میلادی ۷۴ درصد تولید تریاک جهان را به خود اختصاص داد و به نظر می‌رسد که هم‌چنان مقام اول در میان تولیدکنندگان تریاک را حفظ خواهد کرد.