آپوزیت ۲۱۵

در برنامه این هفته ابتدا سری خواهیم زد به تظاهرات گسترده در میهن، سپس نگاهی خواهیم داشت به مشکلات اقتصادی نظام و بررسی خبرهای مهم دیگر. با ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دانلود