تفسیر خبر سه شنبه ۱۲ دی

امشب همراه با آقاي محمد نوري زاد در تهران و آقاي جمشيد اسدي در پاريس مي پردازيم به روند فزاينده تظاهرات ضد حكومتي در ايران با پرسش هائي از جمله :

آيا حكومت قدرت سركوب مخالفان را دارد؟

آيا پاسداران همگي به حكومت وفادارند؟

چرا اصلاح طلبان مانند عطاالله مهاجراني و حسين شريعتمداري هم صدا شده و خواستار سركوب مردمند؟

آيا درست است كه حكومت ايران نه تنها از نظر سياسي بلكه از نظر اقتصادي نيز ورشكسته است؟

و پرسش هائي ديگر

با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو