آپوزیت ۲۱۴

در برنامه این هفته ابتدا سری خواهیم زد به محصول پیشرفتهای موشکی نظام، سپس نگاهی خواهیم داشت به سخنان رییس جمهوری منتخب ملت در همایش حقوق شهروندی و بررسی خبرهای مهم دیگر. با ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دانلود