پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 آبان

سلام به همه دوستان نازنین ایران فردا ،  پنجره ای رو به خانه پدری امروز را با شعری زیبا از دکتر علیرضا نوریزاده آغاز میکنیم . در ادامه و هم زمان با سالروز شهادت امام سوم شیعیان به دکتر نوریزاده به مقایسه بین مراسم مذهبی گذشته و امروز در ایران می پردازند در این برنامه همچون روزهای دیگر به اوضاع و احوال سیاسی این روز های ایران ، جهان و وقایع منطقه نیز نگاهی خواهیم داشت . با ما همراه باشید .

لینک یوتیوب

از اینجا برنامه را دانلود کنید

از طریق پلیر زیر برنامه را بشنوید