001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شبانه چهارشنبه 22 آبان

من بهارم تو زمین شعر زیبایی از احمد شاملو با دکلمه ای دلنشین از بهار ایرانی . با ما همراه باشید.