تفسیر خبر پنجشنبه ۱۶ آذر

امشب خبرهاي ويژه در تفسير خبر :
– با زدن مشتي محكم به دهان آمريكا از اروپا شتر وارد مي كنيم.
– روحانيت كمبود بروس لي در ايران را تامين مي كند.
-بانوان تنبك نزنند ،زلزله مي آيد.
– وحدت علماي شيعه و سني در مورد علت زلزله و خبرهاي ديگر.
ساعت ٩.٣٠ به وقت تهران
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو