001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شاهنامه با گردآفرید – انوشیروان و سازماندهی نوین ارتش

بخش دویست و سی و سه: همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان ( انوشیروان و سازماندهی نوین ارتش ) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود