تفسیر خبر سه شنبه ۳۰ آبان

امشب به همراه دکتر حسن مکارمی (روانکاو و پژوهشگر در دانشگاه سوربن) می پردازیم به ریشه یابی روند خشونت در جامعه ایران.
آنچه باعث اعمال خشونت به عنوان ابزار قدرت شده است؛ بررسی انگیزه ها، علت ها، پیامدها و راه حل ها.
امشب در «تفسیر خبر»، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران، از شبکه ایران فردا.
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو