شاهنامه با گردآفرید سه شنبه ۳۰ آبان

بخش دویست و سی و دو : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود