001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

هنر معاصر – مونا حاتوم

حاتوم در بیروت لبنان به دنیا آمد. به دلیل جنگ در لبنان در لندن اقامت گزید و در بین سال های 1975 و 1981 در لندن تحصیل کرد. در سال 1995 برای برگزاری نمایشگاه در پاریس و اجرای اثر مکعب سفید نامزد دریافت جایزه ترنر شد. حاتوم در اوایل 1980 کار خود را با چیدمان شروع کرد، اگرچه بعدها به کارهای زنده با بکارگیری ویدئو، نور و صدا پرداخت. وی با پرداختن به موضوعاتی چون خشونت و استبداد اشاره ای قوی به آسیب پذیری و مقاومت بدن انسان ها کرد.

یوتیوب