001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کری: ایران پیشنهاد قدرتهای جهانی را نپذیرفت

دو روز پس از مذاکراتِ ژنو، وزیر خارجه آمریکا گفت: در مذاکرات ژنو، ایران پیشنهادِ موردِ توافقِ قدرتهای جهانی را نپذیرفت.

جان کری، با اعلامِ این خبر در ابوظبی افزود: اعضای گروهِ ۵+۱ ، پس از اجماع بر روی پیشنهادِ خود، آنرا به ایران پیشنهاد داده بودند، ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به اظهاراتِ جان کری، در توییتر خود نوشت: بازی با کلمات نمیتواند واقعیتِ اتفاقاتِ بینِ پنجشنبه، ساعتِ ۶ بعدازظهر تا شنبه، ساعتِ ۵: ۴۵ بعدازظهر را، تغییر دهد.

در همین راستا، وزیر خارجه‌ بریتانیا، از تشدیدِ تحریمهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، در صورت عدمِ دستیابی به توافق بَر سرِ پرونده‌ هسته‌ای ایران خبر داد.