001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۹ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه به گفتگو با دکتر مهران براتی (محقق و تحلیل گر سیاسی در برلین) خواهیم پرداخت پیرامون پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر زندگی روزمره انسان ها. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود