001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

هنر معاصر – آنزلم کیفر

آنزلم کیفر نقاش و مجسمه‌ ساز، از هنرمندان آلمانیِ پس از جنگ جهانی دوم است که در مسیر هنر معاصر بین‌المللی کار می‌کند و استاد مسلم نقاشی یادبود است. وی از عناصری که خاصیت چند معنایی دارند در به‌ تصویر کشیدن موضوعاتی که در نظر دارد استفاده می‌کند. همچنین عکس و عکاسی به عنوان ابزاری پایه در آثارش حضوری قابل توجه دارد. کیفر هنرمندی است که در زمرهٔ هنرمندان نئو-اکسپرسیونیسم جای دارد و آثار او چون قطعات بزرگ رمزگذاری‌ شده‌ای هستند که بیننده را وا می‌دارند تا در مسیر رمزگشایی آنها از میان دغدغه‌های خود او عبور کرده و به تأمل درباره آن‌ها بپردازد.

یوتیوب