نگاه جمعه ۵ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر مسعود نقره کار می پردازیم در ارتباط با موضوع لات ها و موسیقی. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی