تفسیر خبر پنجشنبه ۴ آبان

اخبار ويژه در برنامه امشب تفسير خبر:
آخرين اخبار در مورد چگونه يک رئيس جمهور را مهار كنيم؟
عرضه خانه هاي چند ميلياردي براي كارتون خوابها!
معالجه بيماران زن با چشم بسته در جمهوري ولايت!
آيا مي خواهيد ايران ساحل عاج شود ؟ و خبرهاي ديگر.
ساعت ٩.٣٠ ايران فردا
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو