تفسیر خبر سه شنبه ۲ آبان

امشب در تفسير خبر / ايران فردا /٨.٣٠ تهران:
روند نقض حقوق بشر در ايران و موضع آمريكا و متحدانش در برابر آن.
ميهمانان: آقايان سعيد بشيرتاش /بروكسل، اميرحسين اعتمادي / واشنگتن، آرام حسامي /واشنگتن.
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو