ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه ۳۰ مهر

در این برنامه همراه با ناهید فرهاد و علی اصغر رمضان پور، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی