001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر دوشنبه 20 آبان

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.

میهمان امروز جمشید چالنگی در تفسیر خبر خواننده عزیز ستار با صدایی همیشه ماندگار.

با ما همراه باشید.

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید