شاهنامه با گردآفرید – هرمز – پیروز

بخش دویست و بیست و هفت : همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان ( هرمز – پیروز ) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود