سوت با امیر خسرو جردی یکشنبه 19 آبان

در برنامه این هفته سوت، به موضوعاتی همچون سفر سپ بلاتر عالی ترین مقام فوتبال دنیا به تهران خواهیم پرداخت و گفتگو راجع به بازتاب های آن با حضور کارشناسان، همچنین مسائل مربوط به ورزش بانوان و مسائل دیگری که در ورزش ایران رخ داده است. با ما همراه باشید.