001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۹ مهر

تنش ميان واشنگتن و تهران رو به كجا دارد؟
چرا واشنگتن سپاه پاسداران را سازماني حامي تروريسم مي داند؟
سپاه پاسداران چه نقشي در بحران و جنگ ها ي جاري در منطقه دارد؟
و پرسش هائي ديگر در همين زمينه.
امشب در تفسير خبر/ ايزان فردا /٨.٣٠ تهران
ميهمانان : آقايان هوشنگ اسدي و محمد علي توفيقي.
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو