ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 19 آبان

با مهران میرزایی خواهیم بود در ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این برنامه به مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هفته ی گذشته می پردازیم. همچنین گزارش های خبری ویژه ای نیز برای شما تدارک دیده ایم. با ما همراه باشید.