چمتا شنبه 18 آبان – لو رید

از جمله ی هنرمندانی بود که در بسیاری از زمینه های هنری؛ فعالیت کرده بود؛ از ترانه سرایی و نواختن ساز، تا آواز و عکاسی و بازی در سینما. در این شماره ی چمتا مرگ نابهنگام لو رید آمریکایی را بهانه ای کرده ایم برای مروری دوباره بر دستاوردهای فرهنگی این یاغی سرگشته…