تفسیر خبر سه شنبه ۱۱ مهر

امشب در تفسير خبر / ايران فردا /٨.٣٠ تهران:
– زمزمه تغيير نظام حكومتي و اينكه آيا حكومت ايران اصلاح پذيرست با نگاهي به كارنامه اقتصادي و سياست خارجي حكومت.
– هزينه هائي كه خرج مراسم سينه زني در خارج از ايران مي شود از كجا مي آيد و حمله به آقاي كاظميني بروجردي و هواداران او در عصر عاشورا.
ميهمانان: آقايان جمشيد اسدي و محمدرضا حيدري و خانم مريم موذن زاده .
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو