001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به سرنوشت برجام پس از گذشت دو سال از قرارداد وین. همچنین به گفتگو با آقای دکتر مهران مصطفوی استاد فیزیک و محقق هسته ای می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود