تفسیر خبر دوشنبه ۱۰ مهر

امشب در تفسير خبر/ ايران فردا: گفتگو مي كنيم با آقاي محمدرضا عالي پيام (هالو) در تهران درباره شعر او و اينكه چرا حكومت ايران تحمل طنز پردازان و غير خودي ها را ندارد؟
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو