ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه ۱ مهر

در این برنامه همراه با آقایان مازیار شکوری و علی اصغر رمضان پور، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی