دهکده جهانی سه شنبه ۲۸ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به سالگرد واقعه ی یازدهم سپتامبر در آمریکا و طوفان مهیب ایرما. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود