نگاه جمعه ۲۴ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای رحیم رشیدی روزنامه نگار می پردازیم در ارتباط با برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق و تغییرات در منطقه. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی