001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه جمعه ۲۴ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای رحیم رشیدی روزنامه نگار می پردازیم در ارتباط با برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق و تغییرات در منطقه. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی