تفسیر خبر سه شنبه ۲۱ شهریور

امشب در تفسير خبر/ ايران فردا /٩.٣٠ تهران :
چراحملات جناح ها ي حكومت ايران عليه يكديگر افزايش يافته است؟
بررسي آخرين خبرها در اين زمينه با نگاهي به رويدادهاي ميانمار و نيز وضعيت زندانيان سياسي در ايران.
میهمانان: آقایان مازیار شکوری و امیرحسین اعتمادی هستند.
با اميد به فردائي بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو