نگاه جمعه ۱۷ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا و دکتر مسعود نقره کار می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی