شاهنامه با گردآفرید – بهرام و پرسش های پیک قیصر

بخش دویست و بیست و یک : همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان ( بهرام و پرسش های پیک قیصر ) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود