ایران سازان دوشنبه ۱۳ شهریور

شما را به دیدن بخش اول سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و همچنین مشکلات مردم در ایران. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود