شاهنامه با گردآفرید – تاختن لشکر چین بر بهرام شاه

بخش دویست و بیست : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (تاختن لشکر چین بر بهرام شاه) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود