هنر معاصر – جف کونز

جِف کونز نقاش و مجسمه‌ساز معاصر آمریکایی و از پیشگامان هنرهای تجسمی آمریکا محسوب می‌شود. دوستدارانش آثار او را از موفق‌ترین نمونه‌های «هنر اروتیک و پست مدرن» و منتقدین‌ اش آثار او را «مبتذل و بازارپسند» می‌پندارند. بدون شک، سبک هنری جف کونز در میان اهالی هنر سخت «جدل‌انگیز» است.

یوتیوب دانلود