شورشیان جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام آتش بس کردند

جنبش ۲۳ مارس، گروه شورشی فعال در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، به منظور کمک به ازسرگیری مذاکرات صلح در این کشور بحران زده، اعلام آتش بس یک‌جانبه کرد.
این گروه در بیانیه ای ضمن اعلام آتش بس فوری با هدف پیشبرد مذاکرات صلح کامپلا، خواستار پیش بینی شدن مکانیزمی برای نظارت بر این آتش بس شد.
تاکنون دولت جمهوری دموکراتیک کنگو واکنشی نسبت به اعلام آتش بس گروه جنبش ۲۳ مارس نشان نداده است.
اتحادیه آفریقا، جامعه توسعه جنوب آفریقا (سادک ) و کشورهای بانفوذ آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی بارها خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح در جمهوری دموکراتیک کنگو شده اند.
همچنین جنبش ۲۳ مارس در حالی اعلام آتش بس می کند که نیروهای دولتی جمهوری دموکراتیک کنگو در درگیری های اخیر که با پشتیبانی نیروهای سازمان ملل صورت گرفت، توانسته اند شماری از شهرها و مناطق تحت کنترل این گروه شورشی در استان راهبردی کیووی شمالی واقع در شرق این کشور را بار دیگر به تصرف خودشان درآوردند.