اسرائیل به زودی ۶ فروند هواپیمای فوق پیشرفته آمریکایی دریافت می‌کند

آمریکا قصد دارد ارسال ۶ فروند هواپیمای فوق پیشرفته به اسرائیل که می‌توانند در حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران نقش عمده ایفا کنند، را شتاب ببخشد.
روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نوشت که این هواپیماهای فوق پیشرفته، عمودپرواز «وی­۲۲ اوسپری» موسوم به «عقاب ماهیگیر» است.
به نوشته این روزنامه، این هواپیماها می‌‌توانند بدون شناسایی شدن توسط رادار یک گروه از تکاوران با تجهیزات کامل را تا درون خاک ایران ببرند.
به نوشته هاآرتص، هواپیماهای «وی­۲۲ اوسپری» همچنین می‌توانند در صورت فرود اضطراری خلبانان بمب‌افکن، به کمک رفته و آنان را به محل امن منتقل کند.
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، چند روز پیش در واشنگتن از تسریع در ارسال این شش فروند هواپیما خبر داده بود.