احتمال تعلیق مذاکرات «ایجاد منطقه آزاد تجاری» بین اروپا و آمریکا

به رغم این که کمیسیون اتحادیه اروپا در وبسایت رسمی خود مذاکرات برای بستن پیمان تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا را بسیار پراهمیت خوانده است و این پیمان را «بزرگ‌ترین پیمان تجاری در سراسر جهان» می‌داند، رییس پارلمان اروپا این پیمان را زیر سوال برده و خواستار تعلیق مذاکرات شده است.
مارتین شولتس، رییس پارلمان اروپا، گفته است زمانی که جاسوسی سیستماتیک آمریکا در اقتصاد کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد نمی‌توان با مقامات این کشور به عنوان طرفی با حقوق برابر مذاکره کرد.
رییس پارلمان اروپا که نماینده اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۱۴ و داوطلب ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا است، در گفتگو با خبرنگار نشریه آلمانی اشپیگل گفت: «باید مذاکرات را متوقف کرد.»
مارتین شولتس در ادامه گفت: «ما باید شیوه‌ای جدید در مذاکرات با طرفی بیابیم که از تمام رایزنی‌های داخلی ما با خبر است.»
وی تاکید کرد که مقامات آمریکا باید بدانند که پیمان تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا هیچ‌گاه برقرار نخواهد شد، وقتی این کشور خود دلایلی کافی به دست مخالفان این پیمان می‌دهد.