تفسیر خبر چهارشنبه ۴ مرداد

امشب در تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی/ 9.30 تهران:
تحریم های تازه کنگره آمریکا در برابر برنامه اتمی و حمایت حکومت ایران از تروریسم.
برای نخستین بار سپاه پاسداران نیز هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته است.
چرا روابط ایران و آمریکا به این مرحله از تنش و بحران کشیده شده است؟
گروگانگیری دیپلماتهای آمریکائی در ایران چه پی آمدهائی در روابط دو طرف داشته است؟ ۳۸ سال پس از انقلاب و در سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران، صنعت نفت ایران چه وضعیتی دارد؟
میهمانان برنامه: آقایان حسن اعتمادی و رضا تقی زاده هستند.
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو