شاهنامه با گردآفرید – بهرام، طغرل، دختران برزین

بخش دویست و پانزده : همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان ( بهرام، طغرل، دختران برزین ) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود