تفسیر خبر دوشنبه ۲ مرداد

امشب در تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی/ 9.30 تهران، همراه با محمد نوری زاد فعال حقوق مدنی در تهران مرور می کنیم ابعاد فساد مالی در ایران را با نگاهی به مسئولیت آیت الله خامنه ای در این زمینه. با امید به فردایی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو