شاهنامه با گردآفرید – بهرام و زن پالیزبان

بخش دویست و چهارده : همراه با گردآفرید با شما خواهیم بود و به داستان (بهرام و زن پالیزبان) در این مجموعه می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود